Skriv ut den här sidan

Arbetsterapeut

Har du svårigheter med att klara din vardag?

Våra arbetsterapeuter hjälper dig som har, eller riskerar att få svårt att klara dina dagliga aktiviteter till följd av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning

Arbetsterapeuten ser till hela människan och utgår från vilka vardagsaktiviteter man vill och behöver klara av att utföra. Det kan handla om att ta tillvara och utveckla fysiska, kognitiva och sociala färdigheter eller att anpassa miljön i hemmet, på jobbet eller i skolan. En del i detta är att prova ut, anpassa och förskriva olika hjälpmedel.

Vad kan du få hjälp med?

  • Stöd och träning för att klara av dina vardagliga aktiviteter 
  • Förskrivning av hjälpmedel vid behov
  • Råd och tips om bra produkter som du kan köpa själv
  • Utprovning av specialanpassade ortoser (se länk nedan)
  • Förebyggande åtgärder mot fall
  • Hjälp med besvär i händer i samband med graviditet
  • Medverkan vid basal demensutredning 
  • Utredning av hjälpmedelsbehov och stöd vid neuropsykiatriska tillstånd
  • Bostadsanpassning

Är du närstående?

Även du som är närstående kan få stöd och hjälp av våra arbetsterapeuter genom att möjliggöra för dig att vara med i utredning och planering av insatser.

Våra arbetsterapeuter försöker hitta lösningar som passar både dig som närstående och patienten, exempelvis vid bostadsanpassning, förflyttning och hantering av hjälpmedel.