Skriv ut den här sidan

Neuroteam

I Neuroteam Rehab Södra finns logoped, kurator, fysioterapeut och arbetsterapeut. 

Vi erbjuder rehabilitering i hemmet, i hemmets närmiljö och/eller på vår mottagning för patienter som skrivits ut från slutenvården eller remitterats från slutenvårdens öppenvårdsmottagningar efter att ha ny- eller återinsjukningat i stroke, förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom. 

Teamets insatser kan innefatta exempelvis funktionell träning, träning av aktiviteter i vardagslivet, träning av språkförmåga och samtalsstöd för patienten och/eller anhöriga. Träningen syftar till att ge patienten möjlighet att återta tidigare livsföring i så stor utsträckning som möjligt.

Under rehabiliteringsperioden kan vi bistå, om så bedöms aktuellt, med ordination och utprovning av hjälpmedel och ortoser samt intyg vid ansökan om bostadsanpassning.

Våra insatser avslutas efter att målen i upprättad behandlingsplan uppnåtss alternativt om en stabil funktionsnivå uppnåtts, om Neuroteamets insatser ej bedöms ge resultat eller då annan verksamhet tillgodoser patientens rehabiliteringsbehov. Frikort gäller.

Vårt uppdrag innefattar patienter bosatta i stadsdelarna Södermalm, Gamla Stan, Enskede-Årsta-Vantör och Farsta. Vi är en resurs inom SLSO Rehab Södra.